Jillan Jasper

Jillan Jasper 34-20-3198
”Jasper”

Såld som hingstämne 2021 till Stoeterij het Juxschot i Belgien.

New Forest hingst, f. 2020  
e. Dimmans Emir – Anydale Ron
PSSM1: n/n
Myotoni: n/n
Uppf. Pernilla Folkesson
Äg. Stoeterij het Juxschot, Belgien.

Godkänd i Brp: https://www.belgian-warmblood.com/nl/hengst/jillan-jasper?fbclid=IwAR1TRuu0ZZrRkZfsdBSFVh_5M6ED6XRI2mcuoH1kzsSGNR8G4y1BBLq8TFw

Godkänd i AES: https://angloeuropeanstudbook.co.uk/database/752034034203198-jillan-jasper?fbclid=IwAR1DnT5YPhGn4vcxyAWOzoZ41pUBewPavfomzorFxBat_H9Ea-lEThmwRlI

Jillan Jasper är en new forest hingst född 2020 e. Dimmans Emir u. Jessica e. Anydale Ron – Moorlands Nobilis – Mölhedens Tajo. Jasper har stor utstrålning och mycket fina gångarter. Han har ett fantastiskt temperament. Han förväntas bli stor D-ponny. Han är testad negativ för myotoni och PSSM1. Fadern Dimmans Emir hade stora framgångar som ungponny med bland annat seger i championat som treåring. Han har tävlat upp till Msv hoppning och är själv guldbelönad flera gånger, samt har lämnat flera guldbelönade avkommor – däribland en godkänd hingst (Matildelunds Jolly Rocket, Bästa Treårshingst, numera kastrerad). Emirs far Jolly Roger har tävlat främst i fälttävlan och representerat Sverige i EM i fälttävlan 2002 och 2003. Han har flera SM medaljer i dressyr och fälttävlan och är ELIT-premierad. Han har även placeringar i MsvB hoppning och är guldbelönad med som mest 44 poäng. Flera av hans avkommor är guldbelönade, 6 diplomston, han har lämnat BIS vinnare, Årets Ponny-vinnare, och tävlingsponyer i Msv klass i alla grenar. Emirs mor är Elit-premierade stoet Dimmans Elmia, som har lämnat 5 godkända söner i flera länder. Modern till Jasper heter Jessica och har holländsk stam. Hon tävlade upp till LB i hoppning innan skada. Hon har nu totalt fyra avkommor, som alla ärvt hennes klokhet och fina temperament. Den äldsta är tre år och gjorde ett fint treårstest med 8-8 i löshoppning. Morfar Anydale Ron har gått EM i hoppning för Danmark 2008, och han är efter legendariska Kantjes Ronaldo. Mormorsmor Sally har bl a lämnat Malibu II, som var Elit-premierad i Danmark och gick EM i dressyr.

Filmer och bilder finns på Instagram @agroart.nu

Sold in 2021 as a future stallion prospect to Stoeterij het Juxschot in Belgium. 

New Forest colt, born 2020 
by Dimmans Emir – Anydale Ron
PSSM1: n/n
Myotonie: n/n
Breeder: Pernilla Folkesson
Owner: Stoeterij het Juxschot, Belgium.

Approved in Brp: https://www.belgian-warmblood.com/nl/hengst/jillan-jasper?fbclid=IwAR1TRuu0ZZrRkZfsdBSFVh_5M6ED6XRI2mcuoH1kzsSGNR8G4y1BBLq8TFw

Approved is AES: https://angloeuropeanstudbook.co.uk/database/752034034203198-jillan-jasper?fbclid=IwAR1DnT5YPhGn4vcxyAWOzoZ41pUBewPavfomzorFxBat_H9Ea-lEThmwRlI

Jillan Jasper is a new forest colt foal born 2020 by Dimmans Emir out of Jessica by Anydale Ron – Moorlands Nobilis – Mölhedens Tajo. Jasper has a nice expression and very nice movements His temperament is fantastic. He is expected to be large category D. Tested negative for myotonia and PSSM1. His father Dimmans Emir had a great success as a youngster, amongst victory in three-year old Championship. He has been competing up to M level in jumping, and is gold awarded several times, and several of his offsprings is also gold medalists – amongst the offsprings is one approved stallion (Matildelunds Jolly Rocket, Best Three year old stallion, he is gelded today). Emirs father Jolly Roger has represented Sweden in the Continental Championship in eventing 2002 and 2003. He also had several Swedish Championship medals in dressage and eventing, and was Elite-graded. He was competing in M level in jumping, and gold awarded for his exterior with 44 points. Several of his offsprings is awarded with gold medals, diplomas and BIS-winners, as well as competition ponies at M level in all diciplines. Emirs mother is the Elit-graded mare Dimmans Elmia, mother of 5 approved stallions in several countries. Mother of Jasper is Jessica, a dutch bred mare. Competed at L level in jumping before injury. She has four offsprings, all of them have inherited her calm and wise temperament. The oldest one is 3 years old, and did his three year old test with 8-8 points in free jumping. Grandfather Anydale Ron did the Continental Championship in jumping for Denmark in 2008, he is by the legendary Kantjes Ronaldo. Great grandmother Sally is mother of Malibu II, Elit-graded in Denmark and did Continental Championship in dressage.

More pictures and videos can be found on Instagram @agroart.nu

Dimmans Emir RNF 208 Jolly Roger RNF 109 Lawell RNF 60
Dolly Darling RNF 1353
Dimmans Elmia RNF 2092 Silverlea Buckskin RNF 96
Miss Ellie RNF 1560
Jessica RNF 2832 Anydale Ron 22125991 Kantjes Ronaldo RNF 171
Anydale Zusanne Stb. 4543
 Moorland’s Salsa Imp. 1922 Moorland’s Nobilis
Symphonie H350453788